Ebedi istirahat – Yasal mezar süresi dolduktan sonra ne olur?

Blog-Kategorie Wissenswertes

Yasal mezar süresi nedir ve Almanya’daki düzenlemeler nelerdir?

Sevilen birinin cenazesinden sonra, merhumun yanı sıra akraba ve yakınlarının da huzur bulması özellikle önemlidir. Almanya’da mezar süresi terimi, bir mezarın cenazeden sonra tekrar işgal edilemeyeceği dönemi tanımlar.

Yasal olarak federal eyaletin ilgili cenaze ve mezarlık yasası, yaklaşık 8 ila 50 yıl arasında değişebilen ve mutlaka uyulması gereken minimum mezar süresini belirler. Ek olarak, çeşitli faktörler mezar süresinin uzunluğunu belirlemeye yardımcı olur.

Ne tür defin türleri vardır?

Her şeyden önce, farklı defin türleri olduğunu bilmek faydalıdır. Yeryüzündeki klasik defin seçeneklerine bakarsak, sıra mezar, seçme mezar veya urne mezar arasında seçim yapabiliriz. Bu seçeneklerde, mezarlık idaresine bağlı olarak değişebilen farklı mezar süreleri verilir. Genellikle urne mezarlar için 10 ila 20 yıl, toprak mezarlar için 20 ila 30 yıl belirlenir, ancak bazı durumlarda bu süre sona ermeden önce bir uzatma uygulanabilir. Ayrıca, ilgili mezarlıktaki toprağın niteliği, mezar süresinin uzunluğu için belirleyicidir. Önemli olan, cesedin tamamen ayrışması ve toprağa karışmasıdır. Merhumun huzuru, yeniden doğanın bir parçası olana kadar bozulamaz.

Mezar süresi dolduğunda ve mezarlık yeri feshedildiğinde ne olur?

Mezar süresi dolmuşsa ve herhangi bir uzatma gerçekleşmemişse mezar alanı kapatılacaktır. Bu sırada mezar süsleri yakınları tarafından kaldırılır ve mezar taşı ile temeli bir taş ustası tarafından sökülür. Bir sonraki adımda, mezar alanı gerekirse yeniden tahsis edilebilmesi için düzleştirilir. Kazı sırasında kemik veya benzeri kalıntılar bulunursa mezarın yeniden tahsisi için bunlar toprağa geri verilir. Henüz tam bir ayrışmanın gerçekleşmediği tespit edilirse, mezar alanı derhal tekrar kapatılır. Buna göre, hiçbir merhumun huzuru herhangi bir şekilde veya zamanda bozulamaz ya da toprağa dönüşmesi engellenmeye çalışılamaz.

Bununla birlikte, Almanya’da, çoğunlukla dini nedenlerden ötürü sınırsız bir mezar süresi tanıyan muafiyetler de vardır. İslam’da ve aynı zamanda Yahudi ve Hristiyan inançlarında da ebedi istirahat kavramı özellikle önemlidir. Bazı mezarlıklarda ve mezarlık alanlarında, mezar alanının yalnızca bir kez tahsis edilmesi mümkündür, ancak bu, büyük ölçüde ilgili mezarlığın kapasitesine ve özelliklerine bağlıdır.

Data protection
We, the Kreativ-Kreuz GmbH (Registered business address: Germany), would like to process personal information with external services. This is not necessary for the use of the website, but allows us to interact even more closely with them. If desired, please make a choice:
We, the Kreativ-Kreuz GmbH (Registered business address: Germany), would like to process personal information with external services. This is not necessary for the use of the website, but allows us to interact even more closely with them. If desired, please make a choice: