Değerlerimiz ve Felsefemiz

adieu’da şirketimizin temel değerleri olarak farkındalığı, saygıyı, hoşgörüyü ve sürdürülebilirliği gözetiriz. Yaşamın doğal temellerinin korunması, şirket felsefemizin ayrılmaz bir parçasıdır.
Mezarlıkları ve diğer yas mekanlarını çevreye duyarlı bir şekilde tasarlama ve güzelleştirme fikri bize her gün çalışmalarımıza devam etmemiz için ilham veriyor. Özelleştirilebilir ahşap mezar taşları sunarak, Almanya’da ortak bir cenaze kültürünün gelişmesine önemli bir katkıda bulunmak istiyoruz. Kültürel kökenlerine bakılmaksızın insanlara saygı, günlük eylemlerimizde temel bir ilkedir. Şeffaflık ve dürüstlük bizim için her zaman önemlidir, böylece müşterilerimizi güncel konular hakkında sürekli bilgilendiririz.

El İşçiliği ve Yenilikçilik

Sosyal adaleti, adil ticareti ve güçlü bir topluluğu sürdürmeyi sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Tüm üretimimiz yalnızca Almanya’da gerçekleşiyor. Ürünler, el emeğiyle sevgiyle yapılan yüksek kaliteli benzersiz ürünlerdir. Özel olarak geliştirilmiş yüzeyler, ahşap mezar taşlarının değerini artırır ve ahşabın estetik, doğal yüzeyini vurgular. Üretimde adieu, geleneksel el zanaatını yenilikçi ve dijitalleştirilmiş süreçlerle birleştirir.

Ekolojik Ayak İzi

Biz insanlar, sadece diğer kardeşlerimizin kalbinde izler bırakmıyoruz, aynı zamanda yeryüzünde ekolojik ayak izleri de bırakıyoruz. Bu nedenle, çevre ve iklimin korunmasına ekolojik ve sürdürülebilir bir katkı sağlamak için ürün geliştirme boyunca özenli çalışıyoruz. Dünyayı herkes için daha iyi hale getirmek ve dünyamızın doğal sınırlarını korumak kişisel hedeflerimizden biridir.

Günlük hayatımızı sürdürürken faniliğimizle yüzleşmek hiç kolay değildi. Ancak biz yine de ölümün, varlığımızın bir parçası olduğunu ve bundan korkulmasına gerek olmadığını kabul ettik. İyi sebepler, adieu bünyesindeki günlük yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve kurumsal felsefemizin çeşitli yönlerini yansıtır.

adieu modelinin esas özelliği, sadece standart ve ekspres kargo modelleri arasında seçim yapabilmeniz değil, aynı zamanda müşteri olarak üretim süresini de belirleyebilmenizdir. Bunun için mağazada Standart, Premium ve Ekspres seçenekler mevcuttur. Cenazenin aciliyetine ve tarihine bağlı olarak, bu seçeneklerden hangisinin en uygun olduğuna akrabalar karar verebilir. Premium ve ekspres ürünler, siparişin alınmasından hemen sonra işlenir, böylece kişiselleştirilmiş mezar taşı cenaze törenine kadar yetiştirilmiş olur. Her zaman süreçleri optimize etmeye çalışıyor ve her şeyden önce kültürel farklılıkları karşılayabilmeye gayret ediyoruz.

Taşıma konusunda, adieu her zaman çevreye duyarlı ve iklime etkisiz olmaya çalışır. Her şirketin CO2 emisyonuna neden olduğunu biliyoruz ve bu nedenle bunu mümkün olduğunca en aza indirmeye ve mümkünse tamamen önlemeye çalışıyoruz. Gönderi hizmeti sağlayıcımız DHL’in GoGreen çevre koruma programı, iklimin korunmasına sürdürülebilir bir katkı sağlıyor.

Adieu, tüm iş süreçlerinde iklime duyarlı taşımacılığın yanı sıra ekolojik ve çevre dostu faaliyetlere de önem vermektedir. Mezarlar, hızla büyüyen ham maddelerden biri olan karaçam ağacından yapılmıştır ve yerel bir marangoz ile işbirliği yapılarak üretilmektedir. Böylece, ulaşım ve iletişim yolları kısa tutularak kaynak kullanımından tasarruf sağlanır. Daha ileri işlemlerde, “Greenguard GOLD” sertifikasına layık görülen ve enerji verimliliği nedeniyle “Energy Star” etiketi verilen su bazlı lateks baskı teknolojisini kullanıyoruz. Ayrıca sistem, “EPEAT Bronz” sertifikasına sahiptir. Sertifika değerlendirmesinde ürünün üretiminde kullanılan toksik maddelerin azaltılması, enerji tüketimi ve sistemin geri dönüştürülebilirliği gibi 23 farklı kriter kullanılmaktadır.

Müşteri iletişimi bağlamında da şirketimiz, kağıttan yapılmış fiziksel belgelerin kullanımından ve değişiminden büyük ölçüde vazgeçmektedir. Yazışmalarda önceliğimiz dijital yöntemlerdir. Ürün ambalajlarında ise cilalı parlak ürünler veya plastik kullanmıyoruz.

Adieu ekibi, faaliyetlerini temel bir toplumsal ve kolektif entegrasyonu sağlama görevi olarak değerlendirir. Bu entegrasyon, ancak her bireyin bir katkı sağlaması ve uyumlu bir şekilde birlikte yaşamak için sorumluluk alması durumunda başarılı olabilir. Günlük yaşamın birçok alanında, cenaze işleri de dahil olmak üzere, derine işleyen gerçek bir entegrasyonu zorlaştıran engeller ve açıklar vardır. Adieu’nun yapılandırılabilir mezar taşları için sunduğu çevrimiçi teklif, çeşitli ihtiyaçları karşılar.Artan kültürel çeşitlilik, alternatif yaşam tarzlarının gelişimi ve gelişen dijitalleşmenin neden olduğu değişen kullanıcı gereksinimlerini bu ihtiyaçlardan bazılarıdır. Sosyal sorumluluğun yanı sıra çevreye karşı da sorumlu bir şekilde hareket etmek önemlidir.

adieu ahşap mezar taşları, geleneksel bir el zanaatı işçiliği ile sevgiyle yapılır. Ortak geliştirme çalışmaları sonucu, yüksek kalitede, ancak yine de uygun fiyatlı bir ürün oluşturuldu. Ekibin arkasında esas olarak ahşap işleme, boyama, grafik tasarım, medya tasarımı ve UX (kullanıcı deneyimi) tasarımı alanlarında uzmanlar var. Kapsamlı uzmanlığımız sayesinde, müşteriye iyi düşünülmüş ve güvenilir bir ürün sunabiliyoruz. Ekibimizde görev alan herkesin asıl amacı, sevilen bir merhum için anlamlı ve güzel bir anıt oluşturmaktır.

Buna ek olarak, mezarlık yönetimleri, idareler, cenaze hatipleri ve farklı dinlerden din adamları ile sürekli temas halindeyiz, böylece ekibimiz kültürler arası bağlamda cenazeler konusunda bilgilerini her zaman güncel tutmaya özen gösterir.

Ahşap mezar taşlarının üretimi ve satışındaki geliştirme, üretim ve tasarım gibi tüm süreçler Almanya’da gerçekleşir ve bu, sonuç olarak ürünlerin yüksek kaliteli işçiliğine yansır. Yurt içi tedarik eksikliği nedeniyle sadece ham madde ithal edilmektedir. Bunun nedeni, doğal özellikleriyle Sibirya karaçamının ürün gereksinimlerini en iyi şekilde karşılamasıdır. Ayrıca Rusya ve Sibirya dünyanın en ormanlık bölgeleri arasındadır. 8 milyon kilometrekarelik orman alanıyla en büyük odun rezervi bu bölgededir. Bu alan, Federal Almanya Cumhuriyeti’nin yaklaşık 23 katına denk gelir. Ahşabın işlenmesi yerel bir zanaat işletmesi tarafından, daha sonraki tasarım ise bizzat ekibimiz tarafından yapılır.

Ahşap mezar taşlarının üretiminde öncelikle bölgesel ortaklarla çalışıyoruz. Adieu böylelikle Wilhelmshaven bölgesinin ekonomik faaliyetlerini artırmaya katkıda bulunur. Buna ek olarak, şirketimiz gelecekte adil koşullar altında yeni işler yaratmaya çalışmaktadır. Kişiselleştirilmiş mezar taşları satmak söz konusu olduğunda, şirketimizin önceliği ekonomik kazanç sağlamak değil, sosyal sorumluluk taşımaktır.

Entegrasyona temel bir katkıda bulunma hedefi ancak kültürel çeşitlilik hesaba katılırsa başarılı olabilir. adieu’nun temelinde bulunan konseptin tamamı, ilgili yas kültüründeki çeşitli gelenek ve göreneklerin deneyim ve bilgisine dayanmaktadır. Tasarım seçeneklerinin bir parçası olarak, bireysel ihtiyaçlara göre uyarlanmış çeşitli seçenekler mevcuttur. Örneğin akrabalar bir şekil seçebilir, yazı tiplerini belirleyebilir ve merhumun karakterini uygun bir şekilde yansıtan simgeler ekleyebilir. Ayrıca mezar taşına bir resim eklenerek ilave bir vurgu yapılabilir. Her zaman yapılandırma unsurlarını genişletmek için çalışıyoruz, böylece herkes için haysiyetli bir anıt tasarlanabilir.

Çok dillilik, sorumluluk ve kültürel çeşitlilik yönlerinin uygulanmasının temelini oluşturur. Yas zamanında merhumun yakınlarını olabildiğince desteklemek ve yüklerini hafifletmek istiyoruz. İnternet sitesinin ilgili ana dilde sunulması, yas tutanların gereken bilgileri daha iyi ve hızlı bulmalarına önemli ölçüde katkı sağlar. Mümkün olduğunca çok kişiye kolay erişim sağlamak için her zaman ek diller eklemeye çalışıyoruz.